Imieniny: Lecha, Lutoslawa

Wydarzenia: Dzień Roku Przestępnego

Sobota po Popielcu

Polska

Biskup Józef Górzyński - arcybiskupem koadiutorem na Warmii

 fot. Holger Weinandt / wikipedia.org

Dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej – bp Józef Górzyński – będzie pełnił posługę w archidiecezji warmińskiej jako arcybiskup koadiutor. Oznacza to, że z chwilą zakończenia posługi przez obecnego metropolitę abp. Wojciecha Ziembę, zostanie jego następcą.

 

Stolica Apostolska mianowała 10 lutego br. biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej bp. Józefa Górzyńskiego arcybiskupem koadiutorem archidiecezji warmińskiej, zwalniając go jednocześnie ze stolicy tytularnej Lentini.

Już we wrześniu ubiegłego roku w komunikacie dla wiernych archidiecezji warmińskiej abp Wojciech Ziemba informował o tym, że Ojciec Święty „po rozważeniu wszystkich okoliczności” zadecydował, aby mianować dla archidiecezji warmińskiej biskupa-koadiutora. „Do czasu złożenia przeze mnie w roku 2016 rezygnacji z racji ukończenia przepisanego prawem wieku (ukończone 75 lat życia), będzie – jako biskup pomocniczy i mój najbliższy współpracownik – wspierał mnie w posłudze pasterskiej arcybiskupa warmińskiego” – pisał wówczas abp Ziemba, wyjaśniając zarazem, że biskup koadiutor będzie wyznaczony już jako jego następca.

Biskup Józef Górzyński ma ponad roczny staż biskupi. Został biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej pod koniec 2013 roku. W Konferencji Episkopatu Polski pełni obecnie funkcję przewodniczącego Podkomisji ds. Służby Liturgicznej w Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, której jest również członkiem. Jest także przewodniczącym Zespołu Programowego ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy św., a także delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Ministrantów i Ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

Urodził się 5 marca 1959 r. w Żelechowie. W 1979 r. wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk prymasa Polski kard. Józefa Glempa w dniu 2 czerwca 1985 r. Jako neoprezbiter został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Grójec, a dwa lata później – na studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie. Pracę doktorską obronił w 1996 roku. W roku 1993 został prefektem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Rozpoczął także wykłady z liturgiki na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W 2004 r. ks. Górzyński został mianowany proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie na Wrzecionie. W 2012 r. kard. Kazimierz Nycz powierzył mu funkcję moderatora wydziałów duszpasterskich kurii. 4 listopada 2013 papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej ze stolicą tytularną Leontium. Święcenia biskupie z rąk kard. Kazimierza Nycza przyjął - wraz z drugim biskupem nominatem Rafałem Markowskim - 7 grudnia 2013 w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Ad Mysterium ministrandum” (Do posługi Tajemnicy).

Biskup koadiutor to biskup pomocniczy z prawem następstwa na biskupa diecezjalnego. „Z chwilą wakansu stolicy biskupiej, biskup koadiutor staje się od razu biskupem diecezji, dla której został ustanowiony, jeśli zgodnie z przepisami prawa objął swój urząd” – podaje Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 409 - § 1).

Biskupami koadiutorami byli m.in. arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki (w latach 2007-2008 biskup koadiutor arcybiskupa metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego Mariana Jaworskiego) oraz arcybiskup Wiednia kard. Christoph Schönborn (przez kilka miesięcy roku 1995 biskup koadiutor kard. Hansa Hermanna Groera, arcybiskupa Wiednia).

Źródło:
;