Imieniny: Larysy, Emanyela, Teodora

Wydarzenia: Dzień Modlitw Za Więźniów

Małopolska

Doktoraty z nauk o mediach na UPJPII

media fot. pixabay.com

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jako piąta uczelnia w Polsce uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o mediach na Wydziale Nauk Społecznych.

 

Uniwersytet dołączył do grona takich uczelni, jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie.

Wniosek o przyznanie tych uprawnień został przygotowany i opracowany pod kierownictwem ks. prof. Michała Drożdża w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII. Otrzymane uprawnienia są owocem wieloletniej pracy, zaangażowania naukowo-dydaktycznego i budowania prestiżu Instytutu w środowisku medioznawczym w Polsce. W ten sposób Uniwersytet Papieski dołączył do grona uczelni zaangażowanych w kształcenie kadry naukowej w zakresie nowatorskiej, atrakcyjnej i dynamicznie rozwijającej się dyscypliny nauki o mediach i komunikacji społecznej oraz umacniania tożsamości tej dyscypliny.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wydała decyzję, doceniając tym samym potencjał badawczy, postępujący rozwój kadry naukowej, modernizację infrastruktury uczelni oraz zaangażowanie dydaktyczne Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, który w ostatniej dekadzie wykształcił ponad tysiąc adeptów dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Dla wielu absolwentów decyzja Centralnej Komisji jest szansą dalszego rozwoju naukowego na kolejnym poziomie kształcenia.

Oceń treść:
Źródło:
;