Imieniny: Olgi, Kaliny, Benedykta

Wydarzenia: Światowy Dzień Ludności

Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

Polska

Ekumeniczny apel: Chrońmy życie i środowisko!

 fot. Biuro Prasowe KEP

Dzisiaj nastąpi prezentacja ekologicznej encykliki Ojca Świętego Franciszka "Laudato si". Przy tej okazji Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski przypomina „Apel Kościołów w Polsce o ochronie stworzenia”, podpisany na początku 2013 r.

 

„Bracia i Siostry, żyjąc dzisiaj, pomyślmy o jutrze” – zaapelowali o to przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. W siedzibie Sekretariatu Episkopatu podpisali oni 16 stycznia 2013 roku „Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia”.

„Nasze wspólne działania winny wyrażać prawdę o potrzebie roztropnego i umiarkowanego postępowania we wszystkim, co jest związane z naszym środowiskiem” – podkreślają przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich w Polsce. Podpisany przez nich dokument wskazuje, że „ochrona środowiska to nie tylko techniczny problem równowagi ekologicznej, ale także problem moralny i duchowy współczesnego człowieka, który zapomina, że on sam i świat są Bożym stworzeniem”.

Bóg stworzył świat i przekazał go człowiekowi, aby ten korzystał z jego darów i nim zarządzał. Ten obraz przekazuje nam Księga Rodzaju. Pismo Święte wielokrotnie opisuje piękno świata stworzonego przez Boga. Niestety, współcześnie „produkujemy góry śmieci, trującą żywność, wycinamy lasy, otaczamy się światem z plastiku. (...) Żyjemy tak jakbyśmy byli ostatnim pokoleniem, które zamieszkuje Ziemię” – zauważają przedstawiciele Kościołów w Polsce.

Choć sygnatariusze apelu dostrzegają wkład wielu chrześcijan na całym świecie w konkretne programy służące ochronie Bożego stworzenia, zachęcają do większej wrażliwości w tym względzie. „Ufamy, że nasz apel spowoduje, że ludzie wierzący wpłyną na swoje otoczenie, by zlikwidować szkodliwe działania, takie jak wywożenie śmieci do lasu czy bezmyślne zaśmiecanie ulic, dróg i pól” – czytamy. Apel ten skierowany jest także do władz państwowych i samorządowych.

Koroną stworzenia jest człowiek, stąd Apel Kościołów podnosi także kwestię ochrony życia ludzkiego. „Dlatego zabiegamy o ochronę życia człowieka od samego poczęcia i o respektowanie jego godności. Apelujemy o wspieranie takiej polityki społecznej, która pozwala na krzewienie życia wszędzie tam, gdzie radykalnie zmniejsza się przyrost naturalny” – zwracają uwagę przedstawiciele Kościołów.

Jako środek zaradczy na dzisiejsze problemy z ochroną środowiska wskazana jest asceza, która wyraża się unikaniem gromadzenia nadmiaru przedmiotów i opakowań oraz post, czyli samoograniczanie własnych pożądań. Dokument zawiera także apel o dokonywanie odpowiedzialnych wyborów - oszczędzanie energii i zasobów ziemi oraz szacunek dla wszystkiego, co żyje. „Nawet niewielkie, ale konsekwentne działania przyniosą ogromny skutek w ochronie całego stworzenia, które, jak czytamy w pierwszej księdze Pisma Świętego, „Bóg uczynił bardzo dobre” (por. Rdz 1,31)”.

Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia sygnowali 16 stycznia 2013 r. przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski: ks. prezbiter Gustaw Cieślar - przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, ks. bp Jerzy Samiec - biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. bp Edward Puślecki - biskup Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, ks. bp Marek Izdebski - biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, ks. bp Wiktor Wysoczański - biskup Kościoła Polskokatolickiego w RP, ks. bp Ludwik Jabłoński - biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP, Metropolita Sawa - prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski, ks. abp Józef Michalik - przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Uroczyste podpisanie odbyło się w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Źródło:
;