Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

Nauczanie

Franciszek: pierwszą siłą przepowiadania jest modlitwa

 fot. Krzysztof Petela

Trzeba otworzyć się na radosną nowość Ewangelii i z nową energią nieść w świat Dobrą Nowinę. Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu przed południową modlitwą „Anioł Pański”. Nawiązując do Niedzieli Misyjnej podkreślił, że pierwszą siłą przepowiadania jest modlitwa. 

 

Ojciec Święty przypomniał, że sto lat temu papież Benedykt XV, pragnąc nadać nowy impuls odpowiedzialności misyjnej całego Kościoła ogłosił List apostolski „Maximum illud”. Dostrzegał bowiem potrzebę ewangelicznego podniesienia jakości misji w świecie, aby została oczyszczona z wszelkich naleciałości kolonialnych i uwolniona od uwarunkowań polityki ekspansjonistycznej państw europejskich. Franciszek podkreślił, że to przesłanie jest wciąż aktualne pobudza bowiem do przezwyciężenia pokusy wszelkiego zamknięcia autoreferencyjnego i jakiejkolwiek formy pesymizmu duszpasterskiego, aby otworzyć się na radosną nowość Ewangelii.

“W naszych czasach, naznaczonych globalizacją, która powinna być solidarna i szanować specyfikę narodów, a zamiast tego nadal doznaje ujednolicenia i zadawnionych walk o władzę, podsycających wojny i rujnujących planetę, ludzie wierzący są wezwani do zaniesienia wszędzie, z nową energią dobrej nowiny, że w Jezusie miłosierdzie pokonuje grzech, nadzieja zwycięża lęk, braterstwo triumfuje nad wrogością – mówił Papież. – Chrystus jest naszym pokojem i w Nim zostaje przezwyciężony wszelki podział, jedynie w Nim jest zbawienie każdego człowieka i każdego ludu”.

Franciszek podkreślił, że niezbędnym warunkiem do tego, by w pełni żyć misją jest żarliwa i wytrwała modlitwa:

“Modlitwa jest pierwszym wsparciem ludu Bożego dla misjonarzy, pełna miłości i wdzięczności za ich trudne zadanie głoszenia i dawania światła i łaski Ewangelii tym, którzy jeszcze jej nie przyjęli”.

Papież zachęcił do zrobienia rachunku sumienia z tego, czy towarzyszymy naszą codzienną modlitwą misjonarzom. Prosił, by „Maryja, Matka wszystkich ludów, towarzyszyła i strzegła misjonarzy Ewangelii każdego dnia”.

Oceń treść:
Źródło:
;