Imieniny: Olgi, Kaliny, Benedykta

Wydarzenia: Światowy Dzień Ludności

Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

Nauczanie

Papież: nasze rodziny powinny być Kościołem domowym

papież na placu świętego piotra fot. Mazur / Episkopat.pl

„Pomyślcie o tym, że chrześcijaństwo od początku było głoszone przez świeckich. Również, wy świeccy jesteście zobowiązani, poprzez wasz chrzest, do niesienia wiary innym” – te słowa Papież skierował do wiernych podczas audiencji ogólnej. Franciszek kontynuował cykl katechez poświęcony Dziejom Apostolskim. 

 

Ojciec Święty nawiązał do małżeństwa: Akwili i Pryscylli, zmuszonych przenieść się z Rzymu do Koryntu po tym, jak cesarz Klaudiusz nakazał wydalenie Żydów. Przypomniał, że również w ubiegłym stuleciu Żydzi doznali ogromnych cierpień. Dzisiaj na wiele sposobów odradza się „zwyczaj prześladowania Żydów”. Nie jest to ani ludzkie, a ni chrześcijańskie. „Są oni naszymi braćmi” - zauważył Papież. Powracając do tematu katechezy, zauważył, że małżonkowie Akwila i Pryscylla, którzy mieli serca pełne wiary w Boga i szczodrości dla innych, praktykowali chrześcijańską sztukę gościnności. Otworzyli przed Apostołem Pawłem drzwi swojego domu i przyjeli orędzie zbawienia, które głosił.

“Dom Akwili i Pryscylli w Koryncie otwiera swoje podwoje nie tylko Apostołowi, ale także braciom i siostrom w Chrystusie – podkreślił Franciszek. Paweł może bowiem mówić o «zbierającym się w ich domu Kościele» (1 Kor 16,19), który staje się «domowym Kościołem», «domus ecclesiae», miejscem słuchania Słowa Bożego i sprawowania Eucharystii”.

Franciszek zwrócił uwagę, że wśród wielu współpracowników Pawła, Akwila i Pryscylla pojawiają się jako przykład życia małżeńskiego odpowiedzialnie zaangażowanego w służbie całej wspólnoty chrześcijańskiej. I przypominają, że dzięki wierze i zaangażowaniu w ewangelizację wielu świeckich takich jak oni, chrześcijaństwo dotarło również do nas.

“Prośmy Ojca, który postanowił uczynić małżonków swoją «prawdziwą żywą figurą» (adhort. ap. Amoris laetitia, 11), aby zesłał swego Ducha na wszystkie małżeństwa chrześcijańskie, żeby na wzór Akwili i Pryscylli umiały otwierać drzwi swoich serc Chrystusowi i braciom oraz przekształciły swoje domy w Kościoły domowe – podkreślił Papież. Piękne słowo: dom jako Kościół domowy, w którym, przeżywana jest komunia i składany jest kult życia przeżywanego z wiarą, nadzieją i miłością. Powinniśmy wzywać wstawiennictwa tych dwojga świętych – Akwili i Pryscylli, aby nauczyli nasze rodziny być takimi jak oni: Kościołem domowym, gdzie jest silny fundament, aby wiara mogła wzrastać”.

Podczas audiencji ogólnej Papież Franciszek skierował apel dotyczący sytuacji w Burkina Faso, gdzie w ostatnim czasie bardzo nasiliła się przemoc. W niedawnym zamachu zginęło prawie 100 osób. Polecił Miłosierdziu Bożemu ofiary, rannych, pozbawionych dachu nad głową oraz wszystkich cierpiących z powodu tego dramatu. Zachęcił ponadto władze cywilne i kościelne, a także wszystkich ludzi dobrej woli do pomnażania wysiłków we wprowadzaniu w życie dialogu i zgody w duchu zapisów dokumentu o ludzkim braterstwie. Ojciec Święty pozdrowił również pielgrzymów z Czech, przybyłych z okazji 30-tej rocznicy kanoznizacji św. Agnieszki. Życzył im odnowionego entuzjazmu w niesieniu Ewangelii, szczególnie tym, którzy nie znają jeszcze Chrystusa oraz podziękował za przyniesione ofiary na rzecz biednych.

“Witam pielgrzymów polskich. Drodzy bracia i siostry, małżonkowie, którzy kochają i rodzą życie, są prawdziwą żywą «figurą», zdolną ukazać Boga Stwórcę i Zbawiciela. Ich miłość staje się symbolem intymnej rzeczywistości Boga (por. Adhort. Amoris laetitia, 11) – podkreślił Papież. Życzę wam, by wasze domy były miejscami, które przenika miłość, gdzie słucha się głosu Boga i ludzi. Niech będą domowym Kościołem, napełnionym duchem wiary, nadziei i otwartości na nowe życie. Z serca błogosławię wam i waszym rodzinom”.

Oceń treść:
Źródło:
;