Imieniny: Lucjana, Ewarysta, Damiana

Wydarzenia: Światowy Dzień Donacji i Transplantacji

Dialog

Podsumowanie tegorocznej edycji projektu "Oblicza Dialogu"

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zakończył VIII edycję projektu edukacyjno-wychowawczego „Oblicza Dialogu”. W tym roku wzięło w nim udział 390 uczniów z całej Polski.

Projektowi przewodziło hasło „Wszystko ma swój czas. Pora radości, pora smutku w kulturach i religiach”. - Otwartość na drugiego człowieka i szacunek do niego są wartościami fundamentalnymi. Dialog, umiejętność słuchania i rozumienia bliźnich oraz nieodrzucanie nieznanego składają się na prawdziwe człowieczeństwo. Projektem co roku staramy się uwrażliwiać młodzież na nauczanie św. Jana Pawła II w tym zakresie - wyjaśnia dr Barbara Munk z Instytutu.

Zgodnie z tematem przewodnim uczniowie zapoznawali się ze sposobami celebrowania radosnych i smutnych chwil w społeczeństwach i kulturach całego świata. 16 szkół otrzymało certyfikaty ukończenia projektu.

- Młodzi odnaleźli się w tej tematyce bardzo dobrze. Myślę, że trochę "pomogła" im pandemia, gdyż bardzo mocno zetknęli się z dotychczas niespotykanymi ograniczeniami. Sami musieli nauczyć się jak przeżywać trudny czas epidemii, więc myślę, że zachęciło ich to do znajdywania informacji na temat przeżywania radosnych i kryzysowych chwil na przełomie wieków w innych kulturach - ocenia dr Munk.

Z racji pandemii regulamin wydarzenia został tak zmieniony, aby wszystkie jego części można było wykonywać on-line. Dotyczyło to zarówno obiegu dokumentów, czyli kart zgłoszeń, planów i sprawozdań oraz realizacji wszelkich zadań.

Uczestnicy projektu musieli m.in. poszukiwać wiadomości i opracowań dotyczących tematu przewodniego wydarzenia, prowadzić stronę internetową, gdzie prezentowali pozyskiwane przez siebie treści, a także odpowiadać na zagadki, które ukazywały na oficjalnej stronie facebookowej inicjatywy.

- Od samego początku projektu uczestnicy budują wspólnie stronę internetową www.obliczadialogu.pl. Znajdują się na niej wszystkie dotychczas opracowane przez uczniów materiały. Na podstawie zdobywanych informacji młodzi uczą się, że w licznych religiach i kulturach jest wiele punktów wspólnych - dopowiada dr Munk. Oficjalną stronę projektu od momentu jego powstania odwiedziło już ponad 3 600 000 odbiorców.

Projekt „Oblicza dialogu” ma służyć edukowaniu społeczeństwa, a zwłaszcza młodego pokolenia, by zapobiegać negatywnym zjawiskom nietolerancji i dyskryminacji z powodów kulturowych czy wyznaniowych. Tym samym stanowi realizację głównych celów działania Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, a więc zachowywania i promowania dziedzictwa, które pozostawił po sobie św. Jan Paweł II oraz prowadzenia dialogu między religiami i kulturami. W ubiegłym roku szkolnym w projekcie wzięło udział ponad 500 uczniów.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie to samorządowa instytucja kultury, którą tworzą Województwo Małopolskie, Gmina Miejska Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Od 1 stycznia 2009 r. celem działania Instytutu jest zachowanie i promowanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Jan Paweł II oraz dialog między religiami i kulturami.

Oceń treść:
Źródło:
;