Imieniny: Larysy, Emanyela, Teodora

Wydarzenia: Dzień Modlitw Za Więźniów

Polska

"Sejm wyraża zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek form antysemityzmu"

obrady sejmu fot. Paweł Kula / Flickr.com

"Z okazji zbliżającej się 50. rocznicy protestów studentów, uczniów szkół średnich i młodych robotników z marca 1968 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek dla wszystkich walczących wówczas o wolność i demokrację, potępia komunistycznych organizatorów antysemickich prześladowań oraz dziękuje za solidarność z prześladowanymi" - głosi treść przyjętej we wtorek podczas 59. posiedzenia Sejmu uchwały, która uczciła pamięć o wydarzeniach sprzed pół wieku.

 

Marzec 1968 r. był sprzeciwem wobec komunistycznej dyktatury, cenzury i prześladowań politycznych. Wobec uczestników demonstracji władze uruchomiły represje, a także rozpoczęły falę antysemickich czystek. Doszło do brutalnych działań służb specjalnych aparatu władzy, w tym aresztowań, procesów politycznych, masowych zwolnień z pracy i relegacji z uczelni. Kampania antyżydowska wywołała falę przymusowej emigracji - według różnych źródeł w 1968 r. z Polski wyjechało od 13 do 20 tys. osób.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pamiętając o dramatycznych losach Żydów - zmuszanych przez władze komunistyczne do opuszczenia Polski w 1968 roku, wyraża zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek objawów antysemityzmu" - napisano w uchwale.  

Uchwała Sejmu solidaryzuje się ze wszystkimi obywatelami polskimi prześladowanymi przez reżim komunistyczny oraz wyraża największy szacunek dla odwagi i poświęcenia tych, którzy podjęli walkę z komunizmem. 

Oceń treść:
;