Imieniny: Augustyna, Juliana, Magdaleny

Wydarzenia: Dzień Samorządu Terytorialnego

Polska

Kościół w Polsce od lat upomina się o prawdziwą i dalekowzroczną politykę prorodzinną. „Caritas dla rodziny” – pod takim hasłem będzie przebiegać 71. Tydzień Miłosierdzia, w dniach 12-19 kwietnia 2015 r. Przygotowuje go Komisja Charytatywna Episkopatu Polski, w której prace włącza się Caritas Polska.

  

– Kolejny Tydzień Miłosierdzia jest okazją do wsparcia polskich rodzin przez wspólnoty parafialne modlitwą, miłością i pomocą miłosiernego serca – tłumaczy prof. KUL ks. dr hab. Wiesław Przygoda, konsultor Komisji Charytatywnej KEP.

Kondycja ekonomiczno-społeczna rodzin w Polsce jest zróżnicowana. Niewątpliwie istnieje sporo rodzin dobrze sytuowanych oraz średnio zamożnych. Największą grupę stanowią rodziny, które zaspokajają swoje podstawowe potrzeby na zadowalającym poziomie i nie cierpią biedy. Jak jednak wskazuje raport Głównego Urzędu Statystycznego „Warunki życia rodzin w Polsce” z 2014 r., w naszym kraju są również rodziny, które cierpią biedę i nie są w stanie zabezpieczyć podstawowych potrzeb swoim członkom, co szczególnie boleśnie odczuwają dzieci. – Rodziny te, bez względu na przyczyny swego ubóstwa, stanowią duże wyzwanie dla służb socjalnych państwa, ale także dla instytucji charytatywnych Kościoła, który obok potrzeb materialnych, psychicznych i społecznych stara się dostrzegać i wychodzić naprzeciw także potrzebom duchowym członków tych rodzin  – podkreśla ks. Przygoda.

Duchowny zaznacza, że Kościół w Polsce podejmuje kompleksowe działania w dialogu z władzami rządowymi i samorządowymi, mającymi na celu dobro małżonków i rodzin. – Szczególną rolę w tym zakresie spełnia na szczeblu krajowym Rada do spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski oraz Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, a w Kościołach lokalnych wydziały duszpasterstwa rodzin i diecezjalni duszpasterze rodzin. Bezcenną, chociaż niekiedy niedocenianą należycie pomoc świadczą rodzinom w sytuacjach trudnych parafialne i specjalistyczne  poradnie rodzinne oraz telefony zaufania – uważa ks. Przygoda.

Do najczęściej realizowanych form pomocy charytatywnej ubogim dzieciom w polskich parafiach należą: bezpłatne kolonie, paczki żywnościowe, wykupienie obiadów w stołówce szkolnej oraz bezpłatny wypoczynek w okresie wakacji i ferii. Znaczącym wsparciem dla dzieci jest także program świetlic środowiskowych – tworzonych przez zakony, Caritas diecezjalne, a także parafie i stowarzyszenia.

Posługa charytatywna Kościoła na rzecz rodzin polega m.in. na promocji życia oraz wspieraniu ubogich rodziców spodziewających się dziecka. Przejawem zorganizowanej działalności opiekuńczej Kościoła w Polsce, mającej na celu ochronę macierzyństwa i rodziny, są domy samotnej matki, domy dla matek z dziećmi oraz domy dziecka.

Celem Tygodnia Miłosierdzia jest przede wszystkim formacja – budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych.

Od 2013 r. Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna się w polskim Kościele w Niedzielę Bożego Miłosierdzia i trwa przez kolejne dni. Wcześniej obchodzony był on w pierwszym tygodniu października. Historia obchodów Tygodnia Miłosierdzia rozpoczęła się 23 lutego 1937 r., kiedy podjęto decyzję o zorganizowaniu Dni Miłosierdzia.

Źródło:
;