Imieniny: Augustyna, Juliana, Magdaleny

Wydarzenia: Dzień Samorządu Terytorialnego

Polska

W Krakowie spotkała się Rada Katolickiej Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Filipa

 fot. Materiały prasowe

„Wezwani do wyjścia, by szukać” – pod takim hasłem przebiegała 14 listopada w Krakowie Rada Katolickiej Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Filipa prowadzonej przez księży misjonarzy saletynów.

 

14 listopada w Krakowie spotkali się duszpasterze i odpowiedzialni wspólnot Katolickiej Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Filipa z Mrągowa, Olsztyna, Rzeszowa, Warszawy i Krakowa a także ze Słowacji. Zadaniami Rady Szkoły jest „rozwijanie ducha współodpowiedzialności za prowadzone działo ewangelizacji” a także weryfikacja dotychczasowych zaangażowań i aktualnych wezwań, które odpowiadają znakom czasu rozpoznawanym w nauczaniu Kościoła.

„Wezwani do wyjścia, by szukać” – tak zatytułował swoją konferencję ks. Jacek Gorzelany MS. Dyrektor KSNE św. Filipa oparł swoją refleksję na Ewangelii o pasterzu wychodzącym poszukiwać zagubionej owcy i kobiecie szukającej zgubionej drachmy. „Biblijnym celem poszukiwań zawsze jest Bóg. Człowiek szuka w życiu wielu rzeczy, ale jego największym pragnieniem – jeśli czasami nawet nieświadomym – jest zawsze Bóg” – podkreślał ks. Gorzelany i dodawał, że człowiek może znaleźć Boga dlatego, że On jest pierwszym, który szuka człowieka.

Dyrektor KSNE św. Filipa zaznaczył, że dziś szukanie Boga, to szukanie Jezusa, odkrywanie Go na nowo. To szukanie ma się odbywać w prostocie ducha, w pokorze i ubóstwie. „Dzieło ewangelizacji, które podejmujemy wynika z tego, że zostaliśmy kiedyś znalezieni przez Pasterza. Doświadczenie Miłości daje nam siłę, żeby wychodzić i szukać zaginionych, aby i oni mogli doświadczyć tej Miłości” – mówił ks. Gorzelany.

Rady Szkoły odbywają się nie częściej niż raz w roku i są spotkaniami odpowiedzialnych za środowisko Katolickiej Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Filipa prowadzonej przez księży misjonarzy saletynów w Polsce, Słowacji i Szwajcarii.

W Krakowie spotkały się osoby rozeznające drogę, którą Szkoła ma iść w najbliższym czasie. Wśród konkluzji znalazło się postanowienie dotyczące rozwijania saletyńskiej tożsamości KSNE św. Filipa. Pogłębianie tego rysu duchowości jest naturalne z jednej strony ze względu na prowadzenie Szkoły przez misjonarzy saletynów, a z drugiej przez aktualność charyzmatu pojednania płynącego z orędzia Matki Bożej z La Salette.

W czasie spotkania podjęto też m.in. refleksję nad duchową, teologiczną i metodologiczną formacją wspólnot i ekip ewangelizacyjnych.

Formę ewangelizacji podstawowej KSNE św. Filipa stanowią Kurs Filipa oraz Kurs Nowe Życie z Bogiem. W najbliższym czasie Kurs Filipa odbędzie się w Mrągowie (4-6 grudnia), Olsztynie (11-13 grudnia) i Krakowie (11-13 grudnia) a Kurs Nowe Życie z Bogiem w Rzeszowie (11-13 grudnia).

Szczegóły można znaleźć na stronach www.sne-filip.saletyni.pl oraz www.nowaewangelizacja.com a także www.facebook.com/sne.filip.krakow

Katolicka Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Filipa jest dziełem prowadzonym przez Polską Prowincję Księży Misjonarzy Saletynów. Realizuje Program Redemptoris Misio – program ewangelizacji ochrzczonych i tych, którzy Chrystusa nie znają. Podstawowym narzędziem, którym posługuje się KSNE w ewangelizacji i formacji są kursy ewangelizacyjne. Poprzez nie KSNE chce ewangelizować, formować ewangelizatorów oraz inicjować wspólnoty, które będą zewangelizowane i ewangelizujące.

Źródło:
;