Imieniny: Augustyna, Juliana, Magdaleny

Wydarzenia: Dzień Samorządu Terytorialnego

Polska

Warsztaty rzeczników instytucji kościelnych

 fot. jms

Głównym gościem tegorocznych warsztatów rzeczników instytucji kościelnych był jeden z najlepszych w Polsce specjalistów ds. mediów społecznościowych, który ze swoim zespołem wygrał w internecie dwie kampanie wyborcze – prezydencką i parlamentarną. Paweł Szefernaker przyjął zaproszenie od organizatorów zanim został Posłem na Sejm RP, zanim został Sekretarzem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

O działalności w mediach społecznościowych mówiła ponadto Aleksandra Karpińska – Project Manager z Działu Projektów Specjalnych i Akcji Społecznościowych w Agorze.

Drugim ważnym tematem warsztatów w Konstancinie-Jeziornie był w tym roku monitoring mediów i narzędzia analityczne w kanałach komunikacyjnych. Prelegentami w tych dziedzinach byli: Magdalena Zajdel i dr Marek Robak.

Zdecydowanie jednak najważniejszymi wykładami tych szkoleń były te, które dotyczyły prawa prasowego i prawa autorskiego. One też wzbudziły najwięcej pytań, na które precyzyjnie odpowiadała dr Elżbieta Czarny-Drożdżejko z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Swoim doświadczeniem i wiedzą dzielili się także Alvin Gajadhur, który od 13 lat jest rzecznikiem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz ks. dr Zenon Hanas SAC z UKSW.

W Konstancinie-Jeziornie przez trzy dni (23-25 listopada) szkoliło się ponad 100 osób duchownych, konsekrowanych i świeckich, które na co dzień posługują w różnych instytucjach kościelnych i odpowiadają za komunikację. Była to już 10. edycja, ale pierwsza, w której większość stanowiły siostry zakonne – aż 2/3 wszystkich uczestników.

Warsztaty zostały zorganizowane przez o. Jana Marię Szewka, rzecznika Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Krakowie oraz dr hab. Monikę Przybysz i ks. dra hab. Józefa Klocha - pracowników naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Oni też poprowadzili zajęcia z zakresu public i media relations.

;