Imieniny: Augustyna, Juliana, Magdaleny

Wydarzenia: Dzień Samorządu Terytorialnego

Jan Paweł II na dziś

"Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja"

«Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja». Tymi słowami Sekwencja zwraca uwagę na pewien aspekt paschalnego misterium, który dzisiejsza ludzkość powinna głębiej zrozumieć. Żyjąc w nieustannym zagrożeniu przemocą i śmiercią, ludzie poszukują dziś kogoś, kto zapewni im spokój i bezpieczeństwo. Gdzież indziej zaś można znaleźć pokój, jeżeli nie w Chrystusie — Niewinnym, który pojednał grzeszników z Ojcem?

«Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja». Tymi słowami Sekwencja zwraca uwagę na pewien aspekt paschalnego misterium, który dzisiejsza ludzkość powinna głębiej zrozumieć. Żyjąc w nieustannym zagrożeniu przemocą i śmiercią, ludzie poszukują dziś kogoś, kto zapewni im spokój i bezpieczeństwo. Gdzież indziej zaś można znaleźć pokój, jeżeli nie w Chrystusie — Niewinnym, który pojednał grzeszników z Ojcem?

Na Kalwarii Boże miłosierdzie objawiło swe oblicze pełne miłości i przebaczenia dla wszystkich. W Wieczerniku, już po zmartwychwstaniu, Jezus uczynił apostołów szafarzami tego miłosierdzia, aby było źródłem pojednania między ludźmi.

Św. Faustyna Kowalska została wybrana ze względu na swą pokorę, aby być głosicielką tego promiennego orędzia, szczególnie odpowiadającego potrzebom dzisiejszego świata. To orędzie zbawienia wzywa nas do całkowitego zawierzenia się woli Bożej: «Jezu, ufam Tobie» — powtarzała często święta.

 

Jan Paweł II

;