Imieniny: Heleny, Wieslawy, Ryty

Wydarzenia: Dzień Praw Zwierząt,

Małopolska

Chwała tym, którzy zachowali się jak trzeba…

wojewódzkie obchody narodowego dnia pamięci żołnierzy wyklętych w skawinie fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ma on stanowić wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny – czytamy w projekcie ustawy dotyczącej ustanowienia tego państwowego święta, który w lutym 2010 roku skierował do Sejmu śp. prezydent Lech Kaczyński.

 

Data ta nie została wybrana przypadkowo. To właśnie 1 marca 1951 roku z rąk komunistów zginął w mokotowskim więzieniu przywódca IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasz Ciepliński. Wraz z gronem swoich towarzyszy walki tworzył on ostatnie kierownictwo ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej. Tego dnia, strzałem w tył głowy, odebrano im życie. 

Cześć i chwała Bohaterom!

Żołnierze Niezłomni po II wojnie światowej nie złożyli broni. Pragnęli wypełnić przysięgę żołnierską i obietnicę walki o niepodległość naszej Ojczyzny. Za sprzeciw wobec organów komunistycznego państwa doznawali bólu, poniżenia i represji. Wielu z nich zostało skazanych na śmierć, a miejsca ich pochówku pozostają nieznane. Za swą niezłomną postawę mieli pozostać zapomniani i wymazani z historii. 

- Jesteśmy odpowiedzialni za przekazanie kolejnym pokoleniom wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych. To nasze zadanie, by pamięć i prawda o ich działaniach przetrwały. Mamy to wyjątkowe szczęście, że wciąż możemy doświadczać obecności Żołnierzy Niezłomnych pośród nas i bezpośrednio od nich uczyć się historii naszej Ojczyzny. Na ich ręce składamy dzisiaj podziękowanie za poświęcenie i wierność ideałom. Ale dzisiaj także oddajemy hołd tym, którzy za marzenie o niepodległej Polsce oddali swoje życie. Chwała Bohaterom! Chwała tym, którzy zachowali się jak trzeba!...– mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas uroczystości w Skawinie.

Bohaterowie naszych małych Ojczyzn 

Podczas Wojewódzkich Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypomniano, że to właśnie tam, wiosną 1946 roku, powstały lokalne struktury Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W Małopolsce występowały one pod – używaną jeszcze w czasie okupacji – nazwą Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW).

Członkowie skawińskich struktur NOW nie ukrywali się w lasach, lecz prowadząc zwykłą aktywność (ucząc się w szkołach i uczelniach, pracując w zakładach), byli równocześnie zakonspirowanymi członkami podziemia. Zajmowali się gromadzeniem i magazynowaniem broni, zbieraniem informacji o funkcjonariuszach UB, aktywistach PPR, prowadzeniem akcji ulotkowych oraz ochroną ludności przed szkodliwymi działaniami aktywistów komunistycznych. 

W głośnych procesach, jakie wytoczono skawińskim członkom NOW w latach 1947-1951, sądzono 44 osoby, z których 43 skazano na kary więzienia od roku po karę śmierci włącznie (jedynie jedną uniewinniono). W wyniku represji zginęło dwóch członków skawińskiej NOW: pochodzący z Tyńca Tadeusz Stępkowski oraz mieszkaniec Skawiny harcerz Józef Górka, pseudonim „Kłos”. Zginął on w trakcie wykonywania pracy w karnym batalionie górniczym w kopalni „Wujek” w Katowicach (21 marca 1954 r.).

Sztafeta pokoleń

1 marca, na skawińskim cmentarzu parafialnym, poświęcony został pomnik nagrobny śp. Józefa Górki. Wydarzeniu towarzyszyła asysta wojskowa. Odczytano apel pamięci, złożono symboliczne kwiaty i znicze. Wcześniej tego dnia młodzież, duchowieństwo, mieszkańcy i zebrani goście uczestniczyli w uroczystej akademii oraz mszy świętej. 

Z kolei marszałek Witold Kozłowski wziął udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jawiszowicach, w gminie Brzeszcze. Podczas uroczystości marszałek Małopolski oddał hołd żołnierzom polskiego powojennego podziemia niepodległościowego.

“Dzisiejsza uroczystość to wyraz naszego hołdu dla Żołnierzy Wyklętych walczących w obronie Ojczyzny. Ich niezłomna, patriotyczna postawa, przywiązanie do tradycji powinno być dla nas cenną lekcją i wzorem do naśladowania. Chcemy kultywować pamięć wszystkich wyklętych i przekazywać wiedzę o ich bohaterskiej postawie kolejnym pokoleniom” - podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

W intencji Żołnierzy Niezłomnych odbyła się także uroczysta msza święta, po której nastąpił przemarsz pod jawiszowicki pomnik, gdzie złożono kwiaty. W uroczystościach uczestniczyli radni województwa, na czele z wiceprzewodniczącą SWM Iwoną Gibas.

Fenomen powojennej konspiracji niepodległościowej polega na tym, że była ona jedną z najliczniejszych form zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej.

Oceń treść:
Źródło:
;