Imieniny: Anieli, Petroneli

Wydarzenia: Dzień Bociana Białego

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Nauczanie

Duch Święty pobudza do głoszenia Słowa poprzez świadectwo

papież na placu świętego piotra fot. Mazur / Episkopat.pl

„Niech Duch Święty czyni z ochrzczonych głosicieli Ewangelii, którzy przyciągają ludzi nie do siebie, ale do Chrystusa. Oby pozostawiali przestrzeń dla działania Boga, tak aby inni stawali się wolni i odpowiedzialni przed Panem” – te słowa Papież skierował do wiernych podczas audiencji ogólnej. Franciszek kontynuował cykl poświęcony Dziejom Apostolskim. 

 

Odnosząc się do sytuacji pierwszych chrześcijan Ojciec Święty przypomniał, że prześladowanie było trwałym stanem życia uczniów. Nie gasiło ono ognia ewangelizacji, ale jeszcze bardziej go podsycało. Przywołał również postać diakona Filipa, który ewangelizował miasta Samarii, a głoszeniu przez niego słowa towarzyszyły znaki w postaci wyzwolenia oraz uzdrowień. Papież wskazał, że Duch Święty pobudził serce Filipa, aby wyjść na spotkanie wysokiego urzędnika etiopskiego, który wracając do kraju czytał fragment księgi proroka Izajasza. Filip stał się jego przewodnikiem w zrozumieniu Słowa Bożego.

“Ten dialog między Filipem a Etiopczykiem pozwala nam zastanowić się nad tym, że nie wystarczy czytać Pismo Święte, ale musimy zrozumieć także jego znaczenie, odnaleźć «istotę», pójść głębiej pod powierzchnię, zaczerpnąć Ducha, który ożywia literę – zaznaczył Franciszek. – Jak powiedział Benedykt XVI na początku Synodu o Słowie Bożym, «Egzegeza, prawdziwa lektura Pisma Świętego, nie jest zatem tylko zjawiskiem literackim. Jest procesem mojej egzystencji». Wkraczanie w Słowo Boże oznacza chęć wyjścia z własnych ograniczeń, aby spotkać Boga i upodobnić się do Chrystusa, który jest żywym Słowem Ojca”.

“Poprzez swoją Paschę zbawił nas wszystkich. Ostatecznie Etiopczyk rozpoznaje Chrystusa i prosi o chrzest, a także wyznaje wiarę w Jezusa. To bardzopiękne opowiadanie, ale kto nakłonił Filipa do pójścia na pustynię, aby spotkać tego człowieka? – pytał Papież. – Kto dał impuls Filipowi, aby zbliżyć się do powozu? To Duch Święty. Duch Święty jest protagonistą ewangelizacji. «Ojcze, ja idę ewangelizować» - «A co robisz?» - «Głoszę Ewangelię oraz mówię kim jest Jezus, chcę przekonać ludzi, że On jest Bogiem». Mój drogi, to nie jest ewangelizacja, jeśli nie ma Ducha Świętego nie ma ewangelizacji. To może być prozelityzm, reklama... Ewangelizacja dokonywana jest przez Ducha Świętego, ponieważ to On pobudza do głoszenia, do głoszenia poprzez świadectwo, także poprzez męczeństwo, oraz poprzez słowo”.

Franciszek zwrócił uwagę, że kiedy Filip doprowadził do spotkania Etiopczyka ze Zmartwychwstałym, sam zniknął. Duch Święty posłał go gdzie indziej. Znakiem, że chrześcijanin jest prawdziwym ewangelizatorem jest radość, także w męczeństwie i pośród przeciwności.

Ojciec Święty zachęcił Polaków, by modlitwą i konkretną solidarnością wspierali misjonarzy. Mówiąc na audiencji ogólnej o rozpoczętym wczoraj Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym Papież przypomniał, że każdy ochrzczony wezwany jest do bycia świadkiem Chrystusa. 

“Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, wczoraj rozpoczął się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Obchody tego miesiąca pomogą nam przede wszystkim w ponownym odkryciu misyjnego znaczenia naszego przylgnięcia wiary do Jezusa Chrystusa, wiary darmo otrzymanej jako dar w sakramencie chrztu świętego – mówił Papież do Polaków przybyłych na audiencję ogólną. – Wszyscy bowiem, jako «Ochrzczeni i posłani», jesteśmy wezwani, byśmy sami byli świadkami Chrystusa i byśmy wspierali misjonarzy, którzy niosą Ewangelię wszystkim ludom na świecie. Niech im zawsze towarzyszy nasza modlitwa i konkretne dzieła solidarności. Z serca wam błogosławię”.

Oceń treść:
Źródło:
;