Imieniny: Ireny, Kleopatry, Jana

Wydarzenia: Światowy Dzień Statystyki

Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera

Nauczanie

Papież: życie chrześcijańskie wymaga dynamizmu i gotowości

 fot. Krzysztof Petela

„Dzisiaj przypada Dzień Życia Konsekrowanego. Przypomina on o wielkim skarbie w Kościele, jakim są ci, którzy podążając blisko za Panem, ślubują rady ewangeliczne” – powiedział Papież Franciszek w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Nawiązał w nim także do obchodzonej dzisiaj uroczystości Ofiarowania Pańskiego.

 

Przybliżając scenę opowiadającą o przyniesieniu Dzieciątka Jezus do Jerozolimy, Ojciec Święty podkreślił, że świadków tego wydarzenia cechowały dwie postawy: ruch i zdumienie. Pokazują oni, że życie chrześcijańskie wymaga dynamizmu i gotowości, aby iść, pozwalając się kierować Duchowi Świętemu.

„Bezruch nie pasuje do świadectwa chrześcijańskiego i do misji Kościoła. Świat potrzebuje chrześcijan, którzy pozwolą się poruszyć, którzy niestrudzenie idą drogami życia, aby wszystkim zanieść pocieszające słowo Jezusa. Każdy ochrzczony otrzymał powołanie do głoszenia. Czy głoszenia czegokolwiek? Nie, do głoszenia Jezusa. To powołanie do misji ewangelizacyjnej: głoszenia Jezusa! Parafie i różne wspólnoty kościelne są powołane, by sprzyjać zaangażowaniu młodych, rodzin i osób starszych, tak aby wszyscy mogli wejść w doświadczenie chrześcijańskie, będąc czynnymi uczestnikami życia oraz misji Kościoła.“

Ojciec Święty zauważył, że postawą charakteryzującą Maryję, Józefa, Annę i Symeona było też zdumienie. Cechuje ono tych, którzy dali się pochwycić i zaangażować w wydarzenia, których byli świadkami. Zdolność do zadziwienia bardzo sprzyja pogłębieniu doświadczenia wiary oraz sprawia, że spotkanie z Panem staje się owocne, podczas gdy niezdolność do zadziwienia czyni nas obojętnymi i poszerza dystans pomiędzy drogą wiary, a życiem codziennym.

Po modlitwie Anioł Pański Papież Franciszek zaprosił zebranych pielgrzymów do modlitwy za osoby konsekrowane, które sprawują liczne posługi, często w ukryty sposób. Pozdrowił licznych pielgrzymów z Polski.

Ojciec Święty nawiązał do obchodzonego dzisiaj we Włoszech pod hasłem „Otwórzcie drzwi dla życia” Dnia dla Życia. „Dołączam się do orędzia biskupów z tej okazji i pragnę, aby ten Dzień stał się okazją do odnowienia zaangażowania w opiekę i ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Potrzeba również przeciwstawienia się wszelkim formom deptania ludzkiej godności, także w dziedzinie technologii i ekonomii, otwierając drzwi nowym formom solidarnego braterstwa.“

Oceń treść:
Źródło:
;