Imieniny: Anastazego, Wincentego

Wydarzenia:

Polska

Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”

opatrunek na ratunek fot. Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”

„Niech nauczanie Prymasa Tysiąclecia na nowo stanie się dla nas duchową siłą, żywym wzorem, zachętą i drogowskazem, szczególnie w pełnieniu dzieł miłosierdziaˮ – napisał bp Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski w słowie na Niedzielę Miłosierdzia. Rozpocznie ona Tydzień Miłosierdzia, którego hasłem będą w tym roku słowa kard. Stefana Wyszyńskiego  „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”.  

 

„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie” – apelował Prymas Tysiąclecia do Polaków w stworzonym przez siebie programie Społecznej Krucjaty Miłości. Wskazania te przywołał Przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski z okazji tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia. Bp Szlachetka w specjalnym słowie podkreślił, że Tydzień Miłosierdzia jest czasem, który wzywa „do refleksji i bardziej uważnego rozejrzenia się wokół, by lepiej dostrzec tych, którzy szczególnie potrzebują naszej pomocy”. Jak napisał, w tym roku jest on wyjątkowy ze względu na panującą w Polsce i na świecie epidemię.

Przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że „ta ogromnie trudna sytuacja epidemii wyzwala wiele dobra pośród ludzi”. Wymienił dzieła świadczone w tym czasie m.in. przez Caritas, którego świętem patronalnym jest Niedziela Miłosierdzia. Wśród działań Caritas Polska oraz Caritas diecezjalnych w aktualnej sytuacji wymienił: „wsparcie seniorów poprzez akcję „Pomoc dla Seniora” oraz podjęcie akcji „Wdzięczni Medykom”, której celem jest wspieranie służby zdrowia – lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych”. Podkreślił rolę Caritas w zakupie respiratorów, środków ochronnych, czy też maseczek oraz w codziennej pomocy ubogim, bezdomnym, chorym, starszym i niepełnosprawnym, a także migrantom i uchodźcom. Zauważył też jak wiele osób z zaangażowaniem i poświęceniem włącza się w dzieła i akcje prowadzone przez Caritas Polska oraz Caritas w diecezjach.

Przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski powiedział, że wszystkim dziełom pomocy podejmowanym przez Caritas towarzyszy wzmożona modlitwa. „Ta modlitwa, która też należy do uczynków miłosierdzia, jest niezwykle ważna w tym czasie próby” – podkreślił. Dodał, że także inne, dotychczasowe dzieła Caritas Polska nadal się rozwijają, jak np. program „Rodzina Rodzinie”, w ramach którego polskie rodziny niosą pomoc rodzinom w Syrii dotkniętym skutkami wojny. „Sprawdzają się tu słowa Prymasa Wyszyńskiego: +Wszystko, co nas spotyka – zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń ludzka czy niechęć, dobrobyt czy niedostatek – wszystko to w ręku Boga może działać ku dobremu+” – podkreślił bp Szlachetka.

Na zakończenie swojego słowa z okazji Święta Miłosierdzia  przywołał zachętę  kard. Stefana Wyszyńskiego do ufania w zwycięstwo Boga przez wstawiennictwo Maryi. Zaapelował: „My Polacy, jako naród Maryi, która jest naszą Matką i Królową, zjednoczmy nasze serca w tym dziele niesienia miłosierdzia naszym bliźnim”. Przypominając słowa Jezusa Zmartwychwstałego „Pokój wam!” (J 20,19.21), zaapelował o zaufanie Jezusowi, który przychodzi mimo drzwi zamkniętych, „by ukoić niepokój i dać nam nową nadzieję”. „Niech to błogosławieństwo pokoju umacnia nas w tym trudnym czasie. Niech będzie źródłem siły dla wszystkich, którzy z narażeniem swego zdrowia i życia ratują zdrowie i życie innych. Niech będzie  znakiem wdzięczności za każdy gest miłosierdzia i niech rozpala w nas jego płomień” – napisał bp Szlachetka.

Oceń treść:
Źródło:
;